28 november 2021

Training tot mangatwacht volgen

2 min read
veiligheid

veiligheid

Een mangatwacht is een persoon die toezicht houdt op de veiligheid wanneer werkzaamheden uitgevoerd worden in een besloten ruimte. De mangatwacht betreedt dus zelf de ruimte niet maar draagt bij aan de veiligheid door zijn aanwezigheid buiten de besloten ruimte. Als er iets misgaat in de besloten ruimte, dan weet de mangatwacht hoe te handelen.

Wanneer is een mangatwacht nodig?


De rol van mangatwacht is een belangrijke. Als mangatwacht ben je er om toezicht te houden op de veiligheid van je collega’s. Dit is nodig omdat werken in een besloten ruimte gevaren met zich meebrengt. Besloten ruimten kenmerken zich vaak doordat ze moeilijk toegankelijk zijn. Daarbij kan er een gevaarlijke atmosfeer op deze plekken aanwezig zijn. Denk bij besloten ruimten aan onder meer liftschachten, silo’s, riolen en sluizen. Deze plekken zijn niet bedoeld om als persoon te verblijven, maar soms is het toch nodig zo’n ruimte te betreden. Bijvoorbeeld voor onderhoud en reparaties. Een training of toolbox veilig werken in besloten ruimten kan helpen de risico’s de te verkleinen.

Wat doet een mangatwacht?


Als werknemers in een besloten ruimte aan de slag gaan, is het de mangatwacht die toezicht houdt dat het werk veilig wordt uitgevoerd. De mangatwacht gaat dus zelf niet mee de besloten ruimte in maar houdt wacht. Risico’s waaraan werknemers in een besloten ruimte blootgesteld kunnen worden zijn onder andere: beknelling, elektrocutie en zuurstoftekort. Als er iets misgaat in een besloten ruimte dan is daarbij redding en evacuatie niet altijd makkelijk vanwege de ontoegankelijkheid van de ruimte. De mangatwacht beperkt met zijn of haar aanwezigheid de kans op dat er iets misgaat. Daarbij weet een mangatwacht hoe te handelen op het moment dat er toch iets fout gaat.

Wat leer je in een training tot mangatwacht?


Er zijn trainingen te volgen die specifiek gericht zijn op de belangrijke functie van mangatwacht. In zo’n training is er allereerst aandacht voor de risico’s en gevaren die vastkleven aan het werken in een besloten ruimte. Daarnaast worden praktische vaardigheden geleerd, zoals het uitlezen van meetapparatuur. Verder komt redding en evacuatie aan bod. Want als er onverhoopt toch iets fout gaat, dan moet de mangatwacht adequaat kunnen handelen en op de hoogte zijn van noodprocedures.

Andere trainingen


Er zijn meer trainingsmogelijkheden. Bijvoorbeeld voor de werknemers die besloten ruimten betreden voor het uitvoeren van hun werk. In deze trainingen komen de risico’s en gevaren aan bod die het betreden van zo’n ruimte met zich meebrengt. Voldoende kennis hierover kan het veiligheidsbewustzijn vergroten. Naast het vergroten van de kennis over de mogelijke gevaren is er ook aandacht voor praktische vaardigheden in een besloten ruimte training. Bijvoorbeeld voor het gebruiken van valbeveiliging en het zorgen voor een veilige omgeving om in te werken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *